Hoe bouw je een koelcel?

Hoe bouw je een koelcel?

27/02/2021 0 Door Siloe

De koelcel, al dan niet voor huishoudelijk gebruik, wordt over het algemeen in alle seizoenen gebruikt, omdat de koeltemperatuur of de conservering van bepaalde produkten tussen 2 en 10 °C moet worden gehouden, afhankelijk van het opgeslagen voedsel. Veel producten kunnen ook gedurende zeer lange perioden worden bewaard op een koele en geschikte plaats, zoals de koelcel. Om de kwaliteit van levensmiddelen en andere bederfelijke produkten te bewaren, heeft de positieve en negatieve koelcel vele voordelen. Afhankelijk van de ideale bewaring van elk product wordt het echter in een koelcel bij positieve of negatieve temperatuur geplaatst. Het is dus raadzaam om, alvorens over te gaan tot de bouw van de koelcel, een nauwkeurig werkplan op te stellen dat is afgestemd op de soorten produkten die moeten worden opgeslagen. Bovendien zijn op de websites bouwgidsen met instructies voor dit soort projecten te vinden. Een vraag rijst: hoe maak en bouw je thuis een koelcel? Als de kelder niet geïsoleerd is, kan een nieuwe koelcel worden geïnstalleerd. Het enige wat u hoeft te doen is een hoek te kiezen die beide muren in contact laat komen met de buitenlucht, zodat het natuurlijk koud wordt.

De eerste stap in het bouw- of zelfvoorzieningsproject: de installatie van een ventilatiesysteem

installation d’une ventilation Voor de ventilatiemethode is het van vitaal belang de bestaande ramen te bedekken met triplex, etc…., en vervolgens twee droogroosters met horren op een onderlinge afstand van ten minste 40 cm te installeren. Indien er in de gekozen ruimte geen raam is, moet het beton een halve inch groter dan de diameter van het ventilatiekanaal worden geboord. Om de installatie van ventilatie in de koelcel te vergemakkelijken, is het noodzakelijk de warme luchtuitlaat ongewijzigd te laten en een droogslang te installeren om de koude lucht naar de vloer te leiden. Het is belangrijk de positieve of negatieve koelcels goed te isoleren van de rest van het huis, te isoleren en goed af te dichten, net als de deur naast de deur. Evenzo is het van belang dat de deuropening die naar de kamer leidt, geïsoleerd en van weer- en windstrippen voorzien is. Wat de ventilatie- en ontluchtingsopeningen in het koelkastcompartiment betreft, kunnen sommige vruchten en groenten of andere conserven en producten gassen afgeven. Deze ethyleengassen versnellen het rijpingsproces van sommige vruchten en groenten: als men bijvoorbeeld een banaan in de buurt van een avocado legt, wordt deze rijper. Voor het conserveren van voedsel is een lage temperatuur in dit geval ideaal om de nuttige koude te hebben om het voedsel te conserveren. Er zij ook op gewezen dat de temperatuur van positieve en negatieve koelceln goed moet worden geregeld voor de werking ervan. Koude is inderdaad een essentieel element van dit koelsysteem. De structuur van de muren moet speciaal ontworpen zijn voor koude. De rekken die in koelgroepen bestaan, met name in Quebec, vergemakkelijken de dienstverlening aan gebruikers en conserven, zoals vleesrekken, groenterekken of andere conserven. Er zij op gewezen dat Quebec het land is met de beste koelcels ter wereld. Voedsel kan ook worden bewaard door het gebruik van legplanken. Deze kunnen worden voorgesteld in de vorm van tuinieren (tuin in een koelcel). Panelen en vlakke isolatie zijn het beste voor dit soort bouw- of zelfvoorzieningsprojecten, die in het montageplan moeten worden opgenomen (er zijn verschillende ideeën). Afgezien daarvan heeft een koelhuis verlichting van zeer hoge kwaliteit nodig om te kunnen voorzien in de behoefte aan licht.

De tweede stap voor dit type constructie: drainagesysteem

système d’évacuation Daarom is het belangrijk in het koelkastcompartiment voor ventilatie te zorgen om deze gassen af te voeren. Elke groep van dit type koelcel voor huishoudelijk gebruik of die niet in werking is, heeft deze afzuigkolommen nodig: er moeten twee ontluchtingsopeningen naar buiten zijn (zoals ontluchtingsopeningen voor droogtrommels). De ene brengt een systeem van koude lucht aan en de andere laat gassen ontsnappen die worden geproduceerd door de warme lucht en de moestuin (tuinieren). Legplanken zijn zeer effectief voor het opruimen van voedsel. Dit vereist een efficiënt ventilatiesysteem. Om de koude lucht naar de vloer te leiden, is het van essentieel belang een droogslang te installeren die op de vloer valt. De installatie van een deken is ook belangrijk. Hiermee kunt u de inlaat- en uitlaatpoorten naar behoefte regelen. Maar ook, isoleer de bestaande koelcel. Koelkasten werken omdat ze koud zijn. Daarom is het isoleren van de leefruimte van het huis belangrijk. Verlichting wordt gewoonlijk aangebracht op de wanden bovenin de koelcel. Om warmteoverdracht te voorkomen, moet het beschermd worden tegen vocht. Indien het plafond van de koelcel is gericht op de ruimte in het huis, moet het worden geïsoleerd. Als er boven geen woonkamer is, moet de voeg die aan de woonkamer van het huis is gelijmd, van de muur worden geïsoleerd. Er moet aandacht worden besteed aan het wegsnijden van koudebruggen (vooral bij de balken en de aansluitingen), bijvoorbeeld door polyurethaan te spuiten. Volgens de aanbeveling moet de muur worden geïsoleerd zoals elke keldermuur. Het is ook belangrijk dat de deur die naar de kamer leidt, geïsoleerd is en voorzien is van een speciaal plafond. Als de koelcel bevriest, is het weliswaar niet nodig de koelcel te isoleren, maar het kan wel vriezen en dan is isolatie nodig. Het is belangrijk om voor de positieve koelcel panelen en isolatie van verschillende diktes te kiezen, omdat deze schimmelgroei kunnen veroorzaken. Een koopgids of bouwinstructies zijn verkrijgbaar bij de online verkoop.

De laatste stap in de bouw: behandeling van beton

Als de ruimte van beton is, is het het beste om het beton in koude ruimten bloot te leggen en te proberen de isolatie buiten te houden. Een groot deel van de betonblokken die een positieve koelcel vormen, kan blootgesteld worden aan de vloer. Het begraven gedeelte mag niet onder -5°C komen. Daarom moet het blootgestelde gedeelte worden geïsoleerd en moet er over de blootgestelde muur een rok worden geplaatst om te voorkomen dat de grond bevriest, met een breedte van ten minste 2 voet. Als het van binnenuit wordt geïsoleerd, is het raadzaam anorganische materialen te kiezen die niet gevoelig zijn voor vocht en geen vocht binnenhouden. Het gebruik van dampschermen moet worden vermeden (tenzij het 100% zeker is dat zij geen vocht in de constructie vasthouden), en mag ventilatieopeningen niet blokkeren. Het verdient de voorkeur de functie van de positieve koelcel in het huis te veranderen. Als u het koelkastcompartiment wilt wijzigen, zijn er twee mogelijkheden. De kamer en de deur moeten volledig afgesloten worden en dan ga je verder met alles te isoleren. Om het eenvoudig te houden, volgen hier enkele aanbevelingen voor dit deel van de constructie. Voor het gebruik van deze kamer, moet het in de enveloppe. Daarom moet de ruimte geïsoleerd, waterdicht en gedraineerd zijn (ook het plafond), en moeten koudebruggen tussen de ruimte en het huis worden vermeden. Om problemen te voorkomen, moet deze installatie perfect worden uitgevoerd. Inderdaad, zonder verlichting is een koelcel niet erg nuttig. De bouw van koelceln vereist dus efficiënte technieken en een specifieke structuur om er een succes van te maken. Bij de bouw van deze koelceln mag het ventilatiesysteem niet worden verwaarloosd. De handleiding of instructies van het installatieplan moeten dus goed worden verduidelijkt. Het is raadzaam om panelen op de vloer te leggen en isolaties voor een goede werking van de ruimte, afhankelijk van hun dikte. Vergeet niet rekken of planken te maken voor het bewaren van groenten, fruit of andere conserven. Bovendien is het mogelijk voor deze groenten en fruit een kleine tuin te maken in de koelcel voor al dan niet huishoudelijk gebruik. Het leggen van voedsel in de vorm van een tuin is ook een manier om de koelcel te versieren. Er zijn inderdaad veel ideeën voor de bouw van koelceln.