Wat u moet begrijpen over de voedselkoelketen

Wat u moet begrijpen over de voedselkoelketen

27/02/2021 0 Door Siloe

De koudeketen is een sleutelelement in de beheersing van de werking van de levensmiddelenlogistiek, waardoor een warme of koude verbinding mogelijk wordt. Een onderbreking van het proces kan immers ernstige gevolgen hebben en risico’s inhouden voor de bewaring van de goederen. Dit hangt echter af van het vervoerde levensmiddel en de specifieke bewaaromstandigheden ervan. Volgens de haccp-normen komt de koudeketen overeen met het op een bepaalde temperatuur houden van gekoelde of ingevroren levensmiddelen (of chemicaliën, geneesmiddelen, enz.). Het is een manier om de veiligheid van het voedsel naar behoren te handhaven en te garanderen, in overeenstemming met de hygiënevoorschriften. De mate van corrosiebescherming varieert van product tot product en kan positief of negatief zijn. Zo zullen bijvoorbeeld bevroren levensmiddelen bij negatieve temperaturen worden opgeslagen. Anderzijds moeten gekoelde levensmiddelen of verse producten, die u moet invriezen, op een positieve temperatuur zijn.

Belang van het behoud van de koudeketen

Strikte handhaving en regelmatige controle van de koudeketen zijn van fundamenteel belang om de veiligheid en de kwaliteit van de te koop aangeboden levensmiddelen te garanderen. Tijdens de opslag moeten bederfelijke levensmiddelen worden bewaard bij de temperatuur die de fabrikant voor deze sector op de verpakking van het product heeft aangegeven. Voor bulkproducten moet de temperatuur tussen + 2°C en + 4°C worden gehouden (vastgesteld overeenkomstig het decreet van 21 december 2009). Als de aangegeven temperaturen stijgen, breekt de koudeketen. De stijging van de temperatuur leidt tot de ontwikkeling en versnelling van de microbiële groei en verkort de houdbaarheid van levensmiddelen (oorzaak van voedselvergiftiging). In feite kan het uiterlijk en de sensorische kwaliteit ervan worden veranderd. Containers met isothermische verpakking kunnen worden gebruikt voor vervoer en distributie over korte afstanden. Deze containers moeten voldoen aan bepaalde voorschriften die daarop betrekking hebben. Zij moeten immers luchtdicht en schoon zijn, voorzien zijn van een aan de aard van het produkt (gekoeld of diepgevroren produkt) aangepast koelrooster, en een volume hebben dat groot genoeg is om alle aanwezige levensmiddelen correct te kunnen bewaren. Ten slotte moet u met een thermometer nagaan of de container in staat is de lading vast te houden en de temperatuur tijdens het vervoer of de distributie te regelen. Met het oog op een strikte handhaving van de koudeketen moeten de zelftest en de lijst van temperatuurmetingen in de koelruimte per dag op niveau 2 worden ingesteld. Onderhoud van het koelkastcompartiment dient te worden uitgevoerd door vakmensen. Met onderhoud wordt hier bedoeld het onderhoud, de installatie, de reparatie en de reiniging van het koelkastcompartiment (zoals de condensor) volgens de voorschriften van de condensor. Een goed onderhouden koudeketen geeft goede praktijkvoorbeelden van zowel voedselhygiëne als gezondheidshygiëne. Maar het belangrijkste is dat het een productie van kwantiteit en kwaliteit oplevert na het volgen van de productiestappen. Ce que vous devez comprendre sur la chaîne du froid alimentaire

Gevolgen van het niet in acht nemen van de koudeketen

Als de koudeketen breekt, of het nu de warme of de koude schakel is, zal de aanbevolen temperatuur stijgen, waardoor de micro-organismen zullen groeien, en tot die tijd zullen de micro-organismen stoppen. De houdbaarheid en de produktie nemen dan af en door de achteruitgang van uiterlijk en smaak kan de consumptie van het produkt veranderen (b.v. vlees, groenten). Maar het ergste is dat de stijging van de temperatuur ook kan leiden tot de groei van ziekteverwekkende bacteriën zoals Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria, enz., wat kan leiden tot voedselvergiftiging en gevaarlijk kan zijn voor consumptie. In deze sector kunnen de temperatuur en het verbreken van deze keten aan de oorsprong liggen van de snelle groei van bacteriën in de te koop aangeboden produkten, hetgeen is bewezen en geschreven in de uitwerking van de regelgeving betreffende dit soort koelapparatuur. Dit kan ernstig zijn voor bejaarden, zuigelingen en kinderen, patiënten, zwangere vrouwen en anderen met de zwakste immuniteit. Daarom wordt de bewaartemperatuur van het product duidelijk vermeld op de etiketten van alle verse en diepvriesproducten. Volgens de haccp-normen moet de temperatuur van gekoelde producten tussen 0 en + 4°C liggen: voor rauwe en gekookte vis, schaal-, schelp- en weekdieren; rauw en gekookt vlees; vleeswaren; vers gekookt voedsel; kaas en delen van rauwe melk; gebak. Verse zuivelproducten, eieren, zuiveldesserts, boter, margarine zijn tussen + 6 ° en + 8 ° C. Het product moet worden ingevroren bij -18 ° C. Als deze ketting verbroken wordt, kan de kwaliteit van het voedsel in het apparaat achteruit gaan. De service van de gebruiker zal dus onprofessioneel zijn.

Punten die in acht moeten worden genomen voor de handhaving van de koudeketen

De eerbiediging van de koudeketen begint al op het traject van het vervoer, dat een van de etappes in deze sector vormt, en ook bij de distributie van de goederen: er moet steeds op worden toegezien dat de verse en diepgevroren producten bij een veilige temperatuur worden verpakt en vervoerd. Wanneer de goederen uit het magazijn worden ontvangen, moeten zij in de opslagruimte worden geplaatst of direct in de rekken worden gelegd. Hij is verplicht zo spoedig mogelijk te bevestigen aan de voorschriften en normen inzake bescherming tegen het lossen en de goederen zo spoedig mogelijk te lossen. Daarom moeten veel thermometers in magazijnen, rekken of koelvrieskasten worden gebruikt om ze in goede staat te houden, dit is hun voorschrift. Ook moeten regelmatig temperatuurmetingen worden verricht om ervoor te zorgen dat deze temperaturen correct worden gehandhaafd voor een beter verbruik. De waargenomen temperatuur en de naam of initialen van de persoon die de meting verricht. Er kan een beroep worden gedaan op de haccp voor de controledienst en voor de dienst die toeziet op de eerbiediging van de koudeketen. Er zij op gewezen dat de klanten eraan moeten worden herinnerd zakken met isothermische verpakking te gebruiken en gekoelde en diepgevroren levensmiddelen slechts op kamertemperatuur te bewaren (invriezen) om de koudeketen van de winkel thuis te respecteren. En voor zover mogelijk moet het product bij een geschikte temperatuur worden opgeslagen om een goede productie te bereiken door de essentiële stappen te volgen. Alle restjes moeten gemiddeld binnen drie dagen in de koelkast, in plastic blikjes, in glazen potten of op borden met deksel worden gezet. Dit is natuurlijk een zeer belangrijke regel: nooit voedsel invriezen of ontdooien. Ten slotte wordt de naleving van de koudeketen omkaderd door de regels van de levensmiddelenhygiëne om de veiligheid van de levensmiddelen (vlees, groenten en fruit) en de gezondheid van iedereen te garanderen. Dit alles kan dus een breuk in deze keten, en met name een verkorting van de houdbaarheid, voorkomen. Haccp is ook een dienstverlener in de koudeketensector, waardoor elk risico op voedselvergiftiging kan worden vermeden. De lijst van belangrijke uitrusting voor het onderhoud van deze koudeketen (warme of koude schakel) kan worden geraadpleegd op haccp.